Meryem Uzerli, frumoasa actrita care o interpreteaza pe sultana Hurrem in “Suleyman Magnificul”, este fericita, iar asta se vede cu ochiul liber.
Nu rata intalnirea cu Hurrem si sultanul Suleyman, azi si maine, de la 14.30, la Kanal D!
S-au cunoscut atunci cand filmau pentru “Suleyman Magnificul”. Fiecare credea atunci ca si-a gasit fericirea in bratele altei persoane.

Participa la concurs!

Tot ce trebuie sa faci este sa intri pe pagina de Facebook "Imi plac serialele turcesti" si sa raspunzi la intrebarea saptamanii. O vei gasi in fiecare luni, incepand cu ora 12! Lasa un comentariu cu raspunsul corect si vei fi inscris automat in tragerea la sorti!

In fiecare saptamana 3 norocosi vor intra in posesia primului sezon din "Suleyman Magnificul - Sub domnia iubirii", in format complet, pe DVD. Castigatorii vor fi anuntati pe Facebook si pe www.kanald.ro. Pentru detalii, consulta regulamentul concursului!

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul concursului care face obiectul regulamentului (denumit în continuare „Concursul”)  este S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. cu sediul in Bucuresti, B-dul Marasti nr. 65-67, Pavilion T, Poarta D, sectorul 1, Cod Postal: 011465, Romania, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/8139/2006, cod unic de inregistrare 18684823, cont IBAN nr. RO96 UGBI0000362002485RON, deschis la Garanti Bank, telefon: + 4031 – 407 55 55, fax: + 4031 – 805 59 42, denumita in continuare Organizator.

1.2. S.C. BAKERS DIGITAL COMMUNICATION S.R.L. (denumita in continuare “Agentia”), reprezentata legal de catre domnul Constantin Cocioaba in calitate de Administrator, cu sediul in str. Calea Floreasca nr. 61, sector 1, Bucuresti, avand cod unic de inregistrare RO 29231020, atribut fiscal RO, inregistrata la Registrul sub nr. J40/12330/2011, avand contul bancar RO23BUCU2762231977015RON deschis la Alpha Bank, sucursala Ion Mihalache, telefon 021.231.9195, fax 021.231.9199, e-mail contact@bakers.ro, inregistrata la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL sub nr. 22677.

1.3. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare "Regulamentul") si se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legale cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, republicata, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, fiind obligatoriu pentru toti Participantii la Concurs. Regulamentul precum si detaliile Concursului sunt disponibile fiecarui solicitant in mod gratuit pe website-ul https://www.facebook.com/imiplacserialeleturcestiKanalD  pe toata durata Concursului.

1.4. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Concursului, având obligatia de a anunta publicul în mod oficial, în aceeasi maniera în care a fost facuta si informarea initiala, pe pagina oficiala de Facebook  https://www.facebook.com/imiplacserialeleturcestiKanalD . 1.5. Participantiilor la Concurs li se pune in vedere ca Regulamentul este redactat in conformitate cu politica Facebook de organizare a promotiilor, valabila la data demararii Concursului si orice modificare a politicii Facebook de organizare a promotiilor poate atrage dupa sine si modificarea prezentului Regulament. Totodata, Participantilor li se pune in vedere ca prezentul Concurs, independent de organizarea acestuia pe site-ul www.facebook.com, nu este organizat, initiat, supervizat, sponsorizat, administrat, asociat sau promovat de Facebook iar marcile promovate sau produsele acordate ca si premii in cadrul Concursului nu sunt finantate (total sau partitial) de Facebook.

 

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

2.1 Concursul este organizat exclusiv in mediul virtual (online), pe pagina dedicata serialelor turcesti de la postul de televiziune Kanal D de pe reteaua sociala Facebook, respectiv https://www.facebook.com/imiplacserialeleturcestiKanalD , în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

3.1. Concursul începe la data de 29 septembrie 2014, ora 12:00 si se va desfasura pâna la data de 15 februarie 2015, ora 23:59 (denumita în cele ce urmeaza „Perioada Concursului"), în următoarele etape:

3.2. Înainte de începerea Concursului si dupa încetarea duratei Concursului, îndeplinirea conditiilor mentionate în Regulamentul Oficial nu mai confera dreptul de a participa la Concurs.

3.3. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a prelungi perioada Concursului pe parcursul derularii acestuia, anuntand acest lucru public pe pagina de Facebook dedicata Concursului https://www.facebook.com/imiplacserialeleturcestiKanalD

3.4. Participantii inteleg si accepta ca Organizatorul are dreptul de a intrerupe Concursul in orice moment, fara a putea fi tinut raspunzator pentru decizia de a intrerupe Concursul.

 SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE:

4.1. Poate participa la Concurs orice persoana fizica, cetatean roman cu domiciliul sau resedinta in Romania, sau cetatean strain rezident pe teritoriul Romaniei (care poate face dovada acestui statut, pe baza certificatului de rezidenta fiscala inregistrat la Administratia Financiara), care a implinit varsta de 18 ani la data demararii Concursului si care este posesorul legal al unui cont personal de Facebook, cu date reale privind identitatea si posibilitatea de contactare a acestuia (nume, prenume, adresa de email) si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumiti in continuare "Participantii"). Participantii cu varsta mai mica de 18 ani la data demararii Concursului nu pot participa la Concurs si nu li se pot acorda premii in cadrul Concursului.

4.2. Angajatii si colaboratorii S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. sau ai agentiei, precum si sotii sau rudele acestora pana la gradul al II-lea inclusiv nu au dreptul de a participa la Concurs.

4.3. Participantul la acest Concurs trebuie sa fie un "posesor legal" al unei adrese de e-mail si posesor al unui cont valid în reteaua de socializare Facebook (www.facebook.com) în perioada Concursului. "Posesor legal" este numita orice persoana careia i s-a dat în folosinta o adresa de e-mail de catre un distribuitor de servicii de Internet sau alta organizatie (firma, institutie etc.) care are dreptul sa creeze si sa desemneze domenii asociate cu adresele de e-mail.

4.4. Se prezuma ca fiecare Participant detine cu titlu legal contul Facebook cu care acesta intra in Concurs. Organizatorul nu are obligatia de a verifica si de a certifica titlul Participantului asupra contului Facebook cu care acesta participa la Concurs si nu poate fi tinut raspunzator pentru lipsa titlului sau orice utilizari neautorizate a acestuia de catre Participant.

4.5. Pentru a participa la Concurs, Participantul trebuie sa fie sau sa devina "Fan" al paginii dedicate serialelor turcesti de pe postul de televiziune Kanal D de pe reteaua sociala Facebook, prin apasarea butonului denumit "LIKE" (în limba engleza)/ "Îmi Place" (în limba româna) prezent în pagina https://www.facebook.com/imiplacserialeleturcestiKanalD .

4.6. Participantul va participa la prezentul Concurs luând la cunostinta si asumandu-si toate prevederile prezentului Regulament.

 SECTIUNEA 5. PREMIUL ACORDAT SI VALOAREA PREMIULUI:

5.1 În cadrul acestui concurs, Organizatorul ofera 60 de premii ce constau in 60 de box-uri cu Sezonul 1 pe DVD al serialului Suleyman Magnificul – Sub domnia iubirii. Adica, un premiu consta intr-un box cu Sezonul 1 pe DVD al serialului Suleyman Magnificul – Sub domnia iubirii,

5.2 Valoarea totala a premiilor este de 45.91 lei x 60 fara TVA.  

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI

6.1 Pentru a participa la Concurs si pentru a putea castiga, Participantii care indeplinesc conditiile prezentului Regulament, trebuie sa urmeze urmatoarele etape:

a)Sa acceseze pagina de Facebook dedicata Concursului, respectiv  https://www.facebook.com/imiplacserialeleturcestiKanalD

b) Participantul sa fie sau sa devina "Fan" al paginii dedicate serialelor turcesti ale postului de televiziune Kanal D  de pe reteaua sociala Facebook, prin apasarea butonului denumit "LIKE" (în limba engleza)/ "Îmi Place" (în limba româna) prezent în pagina https://www.facebook.com/imiplacserialeleturcestiKanalD

c) Sa acceseze posturile care anunta concursul in fiecare luni, in perioada 29 septembrie 2014 – 15 februarie 2015 si sa raspunda corect la intrebarea adresata in acel post pana in ziua de duminica a acelei saptamani, la ora 23:59.

6.2 Pentru a participa la prezentul Concurs, o persoana trebuie sa îndeplineasca toate conditiile de mai sus.

6.3 Dupa fiecare saptamana de concurs, in fiecare luni la ora 10:00, vor fi extrasi,  3 castigatori care vor fi anuntati pe pagina de Facebook dedicata Concursului printr-o postare. 

6.4 Un participant care a fost desemnat castigator o data nu va mai fi inclus in lista din care se va face tragerea la sorti pentru alte premii in cadrul aceluiasi concurs.

SECTIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR:

7.1 Acordarea Premiilor oferite in cadrul Concursului se va face prin tragere la sorti. Tragerea la sorti va avea loc in fiecare luni la ora 10:00, stabilind castigatorii saptamanii anterioare.  Participantii castigatori urmand a fi publicati pe pagina de Facebook dedicata Concursului https://www.facebook.com/imiplacserialeleturcestiKanalD  in fiecare luni pentru saptamana anterioara, in perioada 29 septembrie 2014 – 15 februarie 2015.  

7.2 Participantilor nu le este impusa vreo taxa de participare la acest Concurs si niciun fel de cheltuieli indirecte, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Concursului (de ex. cheltuieli generate de accesul la Internet în vederea înscrierii la Concurs sau a cheltuielilor aferente deplasarii Participantului pentru intrarea in posesia Premiului etc.). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte" în sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

7.3 In termen de 48 ore de la data stabilirii listei de castigatori de catre Organizator, castigatorii vor fi rugati sa trimita un mesaj privat prin intermediul paginii de Facebook, dupa care li se vor cere anumite date personale, printre care se pot numara: numele complet, domiciliul, un numar de telefon la care pot fi contactati, o copie dupa B.I./C.I. sau completarea unei declaratii/proces-verbal, in forma transmisa. Datele cu caracter personal solicitate sunt necesare in vederea validarii Participantului cat si in vederea evitarii eventualelor fraude in procesul de acordare a Premiului.

7.4 În cazul în care oricare din Participantii câstigatori nu trimite mesajul catre Organizator in termen de 48 de ore de la primirea mesajului in care ii sunt cerute date personale, sau în cazul în care acesta nu ofera în raspunsul sau o adresa valida la care Organizatorul sa poata expedia premiul, acesta va fi invalidat. În cazul în care numarul de participanti validati conform criteriilor descrise în sectiunea 8 va fi mai mic decât numarul premiilor alocate pentru aceast Concurs, surplusul de premii va ramâne în posesia Organizatorului. 

 

 

 

SECTIUNEA 8. CONDITII DE VALIDARE SI CONTESTATII:

8.1. Pentru a fi validati drept câstigatori, participantii la Concurs trebuie sa îndeplineasca cumulativ conditiile descrise în sectiunile 4,6 si 7 ale Regulamentului oficial al Concursului.

8.2. Contestatiile cu privire la corectitudinea desemnarii câstigatorilor se pot face în 12 de ore de la data afisarii numelor Participantilor câstigatorilor pe pagina dedicata Concursului. Contestatia se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa de email: kanald@bakers.ro si va cuprinde în mod obligatoriu:

          i) numele, domiciliul, date de identificare;

          ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se întemeiaza contestatia;

SECTIUNEA 9. ÎNMÂNAREA PREMIILOR:

9.1 Înmânarea premiilor câstigatorilor validati se va face dupa cum urmeaza:

a) Fie prin expedire a premiului prin curier rapid la adresa indicata in mesajul transmis Organizatorului conform art. 7.3 sau la o alta adresa din Romania comunicata Organizatorului prin mesaj scris transmis acestuia prin mesaj privat pe pagina de Facebook dedicate concursului: https://www.facebook.com/imiplacserialeleturcestiKanalD

b) Fie prin ridicarea premiului, personal, de catre Participantul validat ca si castigator de la urmatoarea adresa, in intervalul orar 09-17.30 a oricarei zile lucratoare: Bucuresti, B-dul Marasti nr. 65-67, Pavilion T, Poarta D, sectorul 1, Cod Postal: 011465, in termen de 10 zile de la data validarii castigatorului respectiv.

SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII:

10.1. Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Concurs, cauzate de providerul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se înscrie în Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în Concurs în perioada de desfasurare a Concursului.

10.2. Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru situatiile în care Participantul câstigator îsi pierde dreptul de a folosi serviciile oferite de www.facebook.com pe durata Concursului. În acest caz, participarea acestuia va fi invalidata. Totodata, Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere si nu va fi implicat in niciun litigiu legat de detinerea cu titlu valabil a conturilor de Facebook de pe care Participantii intra in Concurs, inclusiv ca urmare a furtului sau utilizarii neautorizate a acestora.

10.3. Totodata, Organizatorul nu raspunde pentru niciun fel de daune directe sau indirecte cauzate Participantilor, in cazul in care acestia primesc mesaje scrise pe telefonul mobil prin care se pretinde castigarea unor anumite sume de bani sau premii ca urmare a participarii la aceast Concurs sau orice alta campanile organizata de S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A.  sau Agentie si care nu au fost transmise de catre Organizator conform prezentului Regulament. In acest sens, oricaror persoane care intentioneaza sa participe la Concurs sau participa la Concurs, li se pune in vedere ca, in situatia castigarii unui premiu in cadrul acestei Campanii, informarea initiala referitoare la castigarea premiilor se va face prin publicarea pe pagina de Facebook dedicata Concursului a Participantilor castigatori, urmand ca o confirmare a obtinerii premiului sa se faca prin email.

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE:

11.1. Daca va fi cazul, Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori în conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu acestea, fiind în sarcina exclusiva a Participantului validat ca si câstigator.

11.2. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta natura in legatura cu participarea la Concurs sau intrarea in posesesia Premiilor (ca de exemplu: cheltuieli legate de accesul la internet in vederea participarii la Concurs, cheltuieli de deplasarea Participantului pentru ridicarea Premiului conform art. 9.b din prezentul Regulament, etc.) revin in exclusivitate Participantilor validati ca si castigatori.

Prin participare la Concurs, Participantii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiilor din prezentul Concurs.

SECTIUNEA 12. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

12.1 Participantii declarati castigatori consimt ca acordarea premiului se face dupa validarea acestora ca si castigatori, respectiv dupa transmiterea urmatoarelor date cu caracter personal catre Organizator: nume si prenume, copie dupa act de identitate, adresa de domiciliu/resedinta, numar de telefon, declaratie proces verbal. Aceste date vor fi colectate, inregistrate, organizate, stocate, consultate, extrase si prelucrate de catre Organizator si/sau Agentie in scopul Concursului si al prezentului Regulament Oficial. Totodata, Participantii extrasi ca si castigatori isi dau acordul expres ca aceste date fie prelucrate in scopul Concursului si al prezentului Regulament Oficial, de catre Organizator si/sau de catre Imputernicitul S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A.  (prin Imputernicit intelegandu-se, in sensul legii 677/2001, societatea care prelucreaza datele cu caracter personal in numele S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. ), respectiv:

• S.C. BAKERS DIGITAL COMMUNICATION S.R.L., societate comerciala ale carei date de identificare sunt in art. 1.2 din prezentul Regulament si inregistrata la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL sub nr. 21564.

12.2 Participantilor li se pune in vedere faptul ca datele cu caracter personal mentionate la art.12.1 de mai sus sunt furnizate exclusive catre S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A.  si Agentie in scopul Concursului, iar nu catre Facebook.

12.3 Prin prezentul Regulament Participantii castigatori inteleg si consimt ca Organizatorul sa faca publice numele castigatorilor pe pagina de Facebook dedicata Concurusului.

12.4 Refuzul unui Participant declarat castigator de a i se procesa datele personale in scopul prezentului Regulament si al Concursului de catre S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A.  si Agentie cat si refuzul de a i se inscrie numele pe liste facute publice de Organizator, indreptateste Organizatorul sa refuze acordarea Premiului, Participantul declarat castigator fiind astfel descalificat.

12.5 Totodata, cu acordul expres al Participantului castigator, Agentia va putea pastra copii ale actelor de identitate ale Participantilor extrasi ca si castigatori. Participantilor li se pune in vedere ca atribuirea Premiilor nu este conditionata de transmiterea copiilor de pe actele de identitate Organizatorului insa atribuirea Premiilor este conditionata de prezentarea actelor de identitate in scopul validarii.

12.6 Organizatorul si Agentia se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pe Durata Concursului. Astfel, Organizatorul si Agentia se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la prezenta Concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

12.7 Participantul are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

12.8 Totodata, la cererea scrisa a Participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului si/sau a Agentiei, acestia se obliga: (a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal ale acestuia, in mod gratuit; (b) sa rectifice, actualizeze, stearga etc., date a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Legii nr. 677/2001; si/sau (c) sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

12.9 In cererea formulata, Participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

SECTIUNEA 13. LITIGII:

În cazul unor litigii aparute între Organizator si participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre solutionare instantelor competente române de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA:

14.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora înseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-si îndeplini obligatiile asumate prin Regulament iar cazul fortuit reprezinta acel eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de cel care este tinut sa isi indeplineasca anumite obligatii in baza acestui Regulament Oficial.

14.2. Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit, împiedica sau întârzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata, conform art. 1351 din Noul Cod Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit, este obligat sa comunice participantilor la Concurs pe pagina https://www.facebook.com/KanalDRomania, în termen de 5 zile de la aparitia evenimentului de forta majora sau caz fortuit, existenta acestuia.

ORGANIZATOR S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A.